Για ερωτήματα σε σχέση με το πρόγραμμα και τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε απευθείας με τον Φορέα που συνεργάζεστε. Τα στοιχεία επικοινωνίας, θα τα βρείτε στο e -mail, που έχετε ήδη λάβει από τον Φορέα σας.